​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان

​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان

هدف از این تحقیق بررسی ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 44
حجم 77 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

چندین چارچوب نظری در روانشناسی تربیتی دیدگاه های نظری خود را برای پژوهش در مورد تعامل دانش آموز ارائه داده اند. این چارچوب ها در مورد پیش بینی-کننده های تعامل و نقش تعامل دانش آموز در به دست آوردن پیامدهای موثر در مدرسه می باشند. این چارچوب ها شامل الگوی  انگیزشی، نظریه دلبستگی، نظریه کنترل اجتماعی و مدل آشنایی – مشارکت است.

 

 

 

 

 

1.  الگوی انگیزشی 
الگو های انگیزشی یکی از مهم ترین چارچوب های موجود در ادبیات تعامل دانش آموز محسوب می شود. بسیاری از اصطلاحات مرتبط نظیر آشنایی و تعلق به مدرسه یک اصل انگیزشی دارد. طرفداران برجسته این مدل جیمز کانل، ژاکلین ایکلس، اِلن اسکینر، ریچارد ریان و جیمز ویلبم  هستند (لی،2010).

 

اصطلاح انگیزش به معنی حرکت است و انگیزه را چرایی رفتار گویند. به عبارت دیگر هیچ رفتاری را فرد انجام نمی دهد که انگیزه ای یا نیازی محرک آن نباشد. انگیزش انسان اعم از خودآگاه یا ناخودآگاه، ناشی از نیازهای اوست. بنابراین در تعریف انگیزه می توان گفت: انگیزه یا نیاز عبارت است از حالتی درونی و کمبود یا محرومیتی که انسان را به انجام یک سری فعالیت وا می دارد (لی،2010). الگوی انگیزشی فرض می کند که پیشرفت (توسعه مطلوب) به خاطرنیازهای اساسی بشر و در زمینه هایی که این نیازها برآورده می شود اتفاق می افتند (ایکلس، ارلی، فراسر، بلنسکی و مک کرتی ، 1997).

 

 

 

 

 

– الگوی آشنایی – مشارکت 
الگوی آشنایی – مشارکت که توسط فین  (1989) پیشنهاد شد. چارچوب نظری دیگری را برای فهم تعامل دانش آموز، با تاکید بر مشارکت فعال دانش آموزان همزمان با احساس آشنایی آنان به مدرسه ارائه می-دهد. مسلما این الگو اولین الگویی است که ابعاد رفتاری و عاطفی تعامل دانش آموز را از یکدیگر جدا می کند. در این الگوی فین بر اهمیت احساس آشنایی دانش آموزان با مدرسه در جلوگیری از پیامدهای مشکل-ساز نظیر ترک تحصیل و تخلفات تاکید می کند. 

 

 

 

فهرست مطالب 

مفهوم تعامل دانش آموز
2-1-3-1- دیدگاه های نظری در مورد تعامل دانش آموز
2-1-3-1-1-  الگوی انگیزشی 
2-1-3-1-2- الگوی آشنایی – مشارکت 
2-1-3-1-3- نظریه کنترل اجتماعی 
2-1-3-1-4- نظریه دلبستگی 
2-1-3-2- تعامل رفتاری
2-1-3-3- تعامل عاطفی
2-2- تحقیقات پیشین     37
2-2-1- ویژگی های شخصیتی و تعامل رفتاری – عاطفی     37
2-2-2- ویژگی های شخصیتی و مهارت های اجتماعی     39
2-2-3- تفاوت های جنسیتی و تعامل رفتاری – عاطفی     40
2-2-4- تفاوت های جنسیتی و مهارت های اجتماعی     41
2-3- نتیجه گیری     42

فهرست منابع و مآخذ     


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از download

خرید فایل word ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از download

دریافت فایل pdf ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از download

دانلود پروژه ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از download

خرید پروژه ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از download

دانلود فایل ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از download

دریافت نمونه سوال ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از download

دانلود پروژه ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از download

خرید پروژه ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از download

دانلود مقاله ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از download

دریافت مقاله ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از download

خرید فایل ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از download

دانلود تحقیق ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از download

خرید مقاله ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از download

دانلود فایل pdf ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از download

دانلود مقاله ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از www

خرید پروژه ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از www

دانلود فایل ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از www

دریافت فایل word ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از www

خرید نمونه سوال ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از www

دانلود فایل ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از www

دریافت فایل word ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از www

دانلود فایل word ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از www

خرید فایل ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از www

دانلود تحقیق ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از www

دریافت فایل pdf ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از www

دانلود پروژه ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از www

خرید کارآموزی ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از www

دانلود فایل pdf ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از www

دانلود کارآموزی ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از www

دانلود مقاله ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از pdf

دریافت پروژه ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از pdf

دانلود فایل pdf ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از pdf

خرید فایل ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از pdf

دانلود فایل pdf ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از pdf

دریافت کارآموزی ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از pdf

دانلود پروژه ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از pdf

خرید تحقیق ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از pdf

دانلود پروژه ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از pdf

دریافت تحقیق ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از pdf

خرید فایل ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از pdf

دانلود پروژه ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از pdf

خرید فایل ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از pdf

دانلود نمونه سوال ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از pdf

دانلود فایل ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از pdf

دانلود کارآموزی ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از word

دریافت فایل ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از word

دانلود فایل ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از word

خرید نمونه سوال ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از word

دانلود تحقیق ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از word

دانلود تحقیق ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از word

خرید فایل word ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از word

دانلود پروژه ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از word

دریافت فایل ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از word

دانلود پروژه ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از word

دانلود پروژه ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از word

دانلود فایل ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از word

دریافت فایل ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از word

دانلود پروژه ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از word

دانلود کارآموزی ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از word

دریافت تحقیق ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از free

دانلود مقاله ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از free

دانلود فایل pdf ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از free

خرید تحقیق ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از free

دانلود پروژه ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از free

دریافت کارآموزی ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از free

دانلود فایل word ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از free

دریافت مقاله ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از free

دانلود فایل ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از free

دانلود فایل ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از free

دریافت فایل pdf ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از free

خرید کارآموزی ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از free

دانلود کارآموزی ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از free

دریافت فایل word ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از free

خرید تحقیق ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان از free


مطالب تصادفی