جزوه بازاریابی بین المللی

جزوه بازاریابی بین المللی

جزوه بازاریابی بین المللی ، کد 0123 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 63
حجم 3998 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


دلایل موفقیت

تعریف بازار یابی بین المللی

آمیخته بازاریابی یکسان

اصول بازاریابی

تصمیمات عمده در بازاریابی بین اللملی

محدودیت های های تعرفه ای

سازمان هایی که هدفشان افزایش فعالیت بازرگانی بین کشور هاست

گات GATT

ارزیابی محیط بازاریابی بین المللی

محدودیت ها

محدودیت های تعرفه ای : تعرفه گمرکی

وضعیت اقتصادی

ساختار صنعتی

اقتصاد زیست گذرانی

اقتصاد صادر کننده ی مواد خام

اقتصاد در حال صنعتی شدن

اقتصاد صنعتی

چگونگی توزیع درآمد

وضعیت سیاسی – قانونی کشورها

وضعیت فرهنگی

تصمیم به فعالیت در سطح بین المللی

تصمیم در مورد انتخاب بازار ها در سطح بین المللی

تخمین توانمندی بازار موجود

پیش بینی توانمندی بازار آینده

تخمین هزینه ها و سود

تخمین نرخ بازده سرمایه گذاری

تصمیم درباره ی نحوه وارد شدن به بازار بین المللی

تصمیم در مورد برنامه های بین المللی

تصمیم در مورد نوع سازمان بازاریابی بین المللی

ایجاد بخش صادراتی در داخل سازمان

تاسیس سازمان یا شرکت بازاریابی بین المللی

تاسیس شرکت چند ملیتی

تعریف بین المللی شدن

محرک های فعالیت در سطح بین المللی یا محرک های بین المللی شدن

بازارهای داخلی اشباع شده

بازارهای داخلی کوچک

بازارهای داخلی با رشد پایین

محرک های مشتری

نیروهای رقابتی

عوامل هزینه ای

تعادل در پرتوی محصول (یا پرتفولیو)

جهانی شدن

عوامل موثر در جهانی شدن

تجملی شدن

عوامل سیاسی

کاهش موانع تجارت

عوامل تکنولوژی : حمل و نقل ، ارتباطات و صرفه جویی ناشی از مقیاس

عوامل اجتماعی : همسانی یا تشابه به نیاز های مصرف کننده

عوامل رقابتی

نظریه های تجارت (اقتصاد بین المللی)

مرکانتیریست

3 نقص عمده ی مرکانتیلیسم

مزیت مطلق

مزیت نسبی

نظریه ی  تجارت بین الملل

تجزیه و تحلیل عوامل محیطی

محیط اقتصادی

جمعیت

رشد جمعیت

توزیع جمعیت

توزیع درآمد

درآمد سرانه

اختلافات کاهش بین درآمد سرانه

تولید ناخالص ملی

سایر جنبه های اقتصادی

ثروت فیزیکی

منابع طبیعی

توپوگرافی

آّب و هوا

فعالیت های اقتصادی

مراحل توسعه اقتصادی

جامعه ی سنتی

آماده برای جهش

جهش

حرکت به سمت بلوغ

مصرف انبوه

زیرساخت ها (ساختار زیر بنایی)

محیط سیاسی کشور میزبان

تعریف ریسک سیاسی

ریسک عدم ثبات عمومی

ریسک مالکیت یا کنترل

ریسک عملیات

ریسک انتقال

دولت ها

تصمیمات دولت میزبان

جابونینگ

خرید محصولات وطنی

محدودیت های غیر تعرفه ای

یارانه

شرایط اجرای عملیات

ظرفیت محلی

شرایط مالکیت

تحریم

سلب مالکیت

ارزیابی ریسک سیاسی

اهداف نظام ارزیابی ریسک سیاسی

اطلاعات مورد نیاز نظام ارزیابی ریسک سیاسی

سرمایه گذاری مشترک یا گرفتن شریک محلی

ایجاد وضعیت با ارزش

ادغام عمومی

وام های محلی

به حداقل رساندن سرمایه ذاری ثابت

عوامل (محیط) فرهنگی

عناصر فرهنگ

فرهنگ مادی

نهادهای اجتماعی

جهان بینی

زیبایی شناسی

زبان

فواید بررسی و انتخاب بازارهای خارجی

الگویی برای بررسی و اتخاب بازارهای خارجی

انتخاب کشورهایی برای صدور تجهیزات دیالیز کلیه

عوامل موثر بر انتخاب رشد بازارهای بین الملیی

اندازه در رشد بازار

شرایط سیاسی

شاخص های ریسک سیاسی

هماهنگی

زمان بندی ورود به بازار

مرحله قبل از ورود

مرحله فرصت پیشرو

مرحله رشد رقابتی

مرحله ی ورود

روش ورود به بازار

استراتژی صادرات

تولید قرار دادی

قرارداد مدیریتی

مالکیت مشترک

سرمایه گذاری مستقیم

صادرات غیرمستقیم

صادرات مستقیم

سرمایه گذاری مشترک

صدور مجوز

رقابت

شباهت بازار

استراتژی ورود به بازار بین المللی

توسعه ی بازار

تصمیم گیری درباره ی برنامه های بازاریابی بین الملل

استراتژی 5 گانه محصول و تبلیغات و پیشبردی در بازار بین الملل

روش های پرداخت

تجارت بر اساس حساب بازار

بروات وصولی اسناد

روش حواله ای

روش حواله با اخذ ضمانت بانکی

روش اعتبار سانادی

تعریف اعتبار اسنادی

انواع اعتبارات سانادی

اعتبار اسنادی فعال و غیرفعال

اعتبار اسنادی غیرفعال

اعتبار اسنادی نقدی و تاخیری

اعتبار اسنادی برگشت پذیر و برگشت ناپذیر

اعتبار اسنادی برگشت پذیر

اعتبار اسنادی قابل انتقال غیرقابل انتقال

اعتبار اسنادی پشت به پشت


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه بازاریابی بین المللی از download

خرید فایل word جزوه بازاریابی بین المللی از download

دریافت فایل pdf جزوه بازاریابی بین المللی از download

دانلود پروژه جزوه بازاریابی بین المللی از download

خرید پروژه جزوه بازاریابی بین المللی از download

دانلود فایل جزوه بازاریابی بین المللی از download

دریافت نمونه سوال جزوه بازاریابی بین المللی از download

دانلود پروژه جزوه بازاریابی بین المللی از download

خرید پروژه جزوه بازاریابی بین المللی از download

دانلود مقاله جزوه بازاریابی بین المللی از download

دریافت مقاله جزوه بازاریابی بین المللی از download

خرید فایل جزوه بازاریابی بین المللی از download

دانلود تحقیق جزوه بازاریابی بین المللی از download

خرید مقاله جزوه بازاریابی بین المللی از download

دانلود فایل pdf جزوه بازاریابی بین المللی از download

دانلود مقاله جزوه بازاریابی بین المللی از www

خرید پروژه جزوه بازاریابی بین المللی از www

دانلود فایل جزوه بازاریابی بین المللی از www

دریافت فایل word جزوه بازاریابی بین المللی از www

خرید نمونه سوال جزوه بازاریابی بین المللی از www

دانلود فایل جزوه بازاریابی بین المللی از www

دریافت فایل word جزوه بازاریابی بین المللی از www

دانلود فایل word جزوه بازاریابی بین المللی از www

خرید فایل جزوه بازاریابی بین المللی از www

دانلود تحقیق جزوه بازاریابی بین المللی از www

دریافت فایل pdf جزوه بازاریابی بین المللی از www

دانلود پروژه جزوه بازاریابی بین المللی از www

خرید کارآموزی جزوه بازاریابی بین المللی از www

دانلود فایل pdf جزوه بازاریابی بین المللی از www

دانلود کارآموزی جزوه بازاریابی بین المللی از www

دانلود مقاله جزوه بازاریابی بین المللی از pdf

دریافت پروژه جزوه بازاریابی بین المللی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه بازاریابی بین المللی از pdf

خرید فایل جزوه بازاریابی بین المللی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه بازاریابی بین المللی از pdf

دریافت کارآموزی جزوه بازاریابی بین المللی از pdf

دانلود پروژه جزوه بازاریابی بین المللی از pdf

خرید تحقیق جزوه بازاریابی بین المللی از pdf

دانلود پروژه جزوه بازاریابی بین المللی از pdf

دریافت تحقیق جزوه بازاریابی بین المللی از pdf

خرید فایل جزوه بازاریابی بین المللی از pdf

دانلود پروژه جزوه بازاریابی بین المللی از pdf

خرید فایل جزوه بازاریابی بین المللی از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه بازاریابی بین المللی از pdf

دانلود فایل جزوه بازاریابی بین المللی از pdf

دانلود کارآموزی جزوه بازاریابی بین المللی از word

دریافت فایل جزوه بازاریابی بین المللی از word

دانلود فایل جزوه بازاریابی بین المللی از word

خرید نمونه سوال جزوه بازاریابی بین المللی از word

دانلود تحقیق جزوه بازاریابی بین المللی از word

دانلود تحقیق جزوه بازاریابی بین المللی از word

خرید فایل word جزوه بازاریابی بین المللی از word

دانلود پروژه جزوه بازاریابی بین المللی از word

دریافت فایل جزوه بازاریابی بین المللی از word

دانلود پروژه جزوه بازاریابی بین المللی از word

دانلود پروژه جزوه بازاریابی بین المللی از word

دانلود فایل جزوه بازاریابی بین المللی از word

دریافت فایل جزوه بازاریابی بین المللی از word

دانلود پروژه جزوه بازاریابی بین المللی از word

دانلود کارآموزی جزوه بازاریابی بین المللی از word

دریافت تحقیق جزوه بازاریابی بین المللی از free

دانلود مقاله جزوه بازاریابی بین المللی از free

دانلود فایل pdf جزوه بازاریابی بین المللی از free

خرید تحقیق جزوه بازاریابی بین المللی از free

دانلود پروژه جزوه بازاریابی بین المللی از free

دریافت کارآموزی جزوه بازاریابی بین المللی از free

دانلود فایل word جزوه بازاریابی بین المللی از free

دریافت مقاله جزوه بازاریابی بین المللی از free

دانلود فایل جزوه بازاریابی بین المللی از free

دانلود فایل جزوه بازاریابی بین المللی از free

دریافت فایل pdf جزوه بازاریابی بین المللی از free

خرید کارآموزی جزوه بازاریابی بین المللی از free

دانلود کارآموزی جزوه بازاریابی بین المللی از free

دریافت فایل word جزوه بازاریابی بین المللی از free

خرید تحقیق جزوه بازاریابی بین المللی از free


مطالب تصادفی